Polityka Prywatności


CORBA.PL Sp. z o.o. sp. k., właściciel serwisu www.corba.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób fizycznych i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W tym w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „rozporządzeniem” lub wymiennie „RODO”).

Zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności (zwanej dalej „Polityką”) znajdą definicje pojęć zamieszczone w Regulaminie.

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z korzystaniem z Serwisu i realizacją Umów jest spółka CORBA.PL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Nowej 17D/4 w Starej Iwicznej, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649467 i posługująca się numerem NIP 1231331022 (zwana dalej „Spółką”).

Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@corba.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umów, dokonania rozliczeń finansowych, jak również w celach marketingowych oraz w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania z usług za pośrednictwem naszego Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będą odpowiednio:

umowa lub oświadczenie woli jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
przepisy prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przykładowo takim przepisem jest art. 106 e ust 1. ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje jakie dane powinny znaleźć się na fakturze;
zgody, które Klient zaznaczył (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności: zgoda
na marketing bezpośredni, zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, czy też zgoda na publikację wizerunku;
tzw. uzasadniony prawnie interes właściciela Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który Corba.pl ma w tym, by przedstawiać Użytkownikom Serwisu i Klientom oferty, odpowiadać
na wiadomości lub prowadzić statystyki korzystania z  poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce oraz przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek
o usunięcie swoich danych osobowych.
W szczególności, będzie to czas niezbędny do wykonania umowy, dopełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z regulacji prawnych, jak również przez okres wskazany w wyrażonej przez Klienta zgodzie.

Udostępnianie danych osobowych

W związku z wykonywaniem Usług, w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne, Corba.pl
ma prawo przekazać dane Klientów dalej. Mianowicie:

osobom przez nas upoważnionym - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać należycie swoje obowiązki,
podmiotom, z których pomocy i usług korzystamy w zakresie prowadzonej przez nas działalności, np. dostawcom systemów informatycznych i usług internetowych, armatorom, skipperom, jak również współpracującym z nami biurom rachunkowym i prawnikom, czy też bankom
i ubezpieczycielom,
uprawnionym organowym państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zakres udostępnianych przez nas danych osobowych jest adekwatny do celu przetwarzania.


Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw spoza EOG. Jeżeli w związku z realizacją naszych usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu ich zabezpieczenia, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z RODO.

Jednocześnie informujemy, że prowadząc serwis internetowy korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO będą to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Zapewniamy zatem, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.


Profilowanie


W związku z funkcjonowaniem Serwisu możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami mogą być Państwo zainteresowani na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych w Serwisie i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem względem Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.


Polityka Cookies

Corba.pl na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Dzięki Cookies gromadzimy anonimowe dane o wizytach Użytkowników na  stronach Serwisu, które następnie możemy wykorzystywać do usprawniania dostępnych w Serwisie funkcji, identyfikacji błędów czy też naszych działań marketingowych.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies
za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na użycie plików Cookies. W każdej jednak chwili mogą je Państwo zmodyfikować, tym samym uniemożliwić zapisywanie plików Cookies lub określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików.

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższy okres ładowania się strony, ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności lub polubieniu strony na Facebooku.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (np. w celach marketingowych).

Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach,
po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.

Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu
na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli wystąpią Państwo z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, Corba.pl ustosunkuje się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymaniu. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Państwa o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności, o czym poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji na stronie ww.corba.pl, a w przypadku istotnych zmian wyślemy Państwu odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.