Do oferowanych przez nas czarterów i rejsów proponujemy Państwu gotowe i  sprawdzone polisy ubezpieczeniowe. Z doświadczenia wiemy, że towarzystwo nie robi żadnych problemów w momencie uruchomienia polisy. To dla nas priorytet przy wyborze ubezpieczyciela.

Aby wraz z umową czarteru jachtu otrzymać polisę należy przesłać nam dodatkowo następujące dane:

 • imiona i nazwiska wszystkich ubezpieczanych osób
 • daty urodzenia
 • kraj docelowy

Formalności można załatwić również bezpośrednio z naszym zaprzyjaźnionym agentem ubezpieczeniowym:

Marcin Niedźwiecki
tel. +48 880 235 573

Ubezpieczenie turystyczne COMPENSA VOYAGE skierowane jest do osób podróżujących za granicę w celach służbowych lub turystycznych. Poniżej znajdą Państwo opis oferowanych usług i świadczeń.

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje:

 • pobyt w szpitalu
 • badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne
 • honoraria i wizyty lekarskie
 • dojazd lekarza
 • zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza
 • leczenie stomatologiczne do 250 EUR w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży
 • komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach

Pakiet Assistance Baza obejmuje:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
 • informacje przed podróżą zagraniczną (o wymaganych dokumentach, adresy ambasad, atrakcjach turystycznych itd.)
 • zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia
 • przekazanie informacji osobie bliskiej, poinformowanie rodziny w kraju
 • zwrot kosztów transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie
 • transport z zagranicy do kraju
 • zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
 • zwrot kosztów sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce
 • pomoc przy odtworzeniu zagubionych dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilety) polegająca na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu odtworzenia dokumentów
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

Wariant Assistance Top (dodatkowo płatny) obejmuje:

 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej/pobytu za granicą w razie jego śmierci
 • opieka nad towarzyszącemu Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi
 • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren RP albo do kraju zamieszkania w związku z nagłą przyczyną (np. śmierć członka rodziny)
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa do sumy 12 500 EUR/osobę
 • kontynuacja zaplanowanej podróży
 • kierowca zastępczy
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc prawna
 • pomoc tłumacza
 • pomoc finansowa (do 500 EUR)

Ubezpieczenie NNW - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (dodatkowo płatne) obejmuje:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, które nastąpiły podczas podróży
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych
 • odpowiedzialność cywilną

Ubezpieczenie OC - Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje:

Odpowiedzialność cywilną  Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.

Wyjazd turystyczny w terminie od soboty do soboty czyli na 8 dni. Uprawiane sporty amatorskie – żeglarstwo. Ubezpieczona jest osoba w wieku 26-65 lat. Zakres terytorialny to Europa i państwa przylegające do Morza Śródziemnego.
 
Suma kosztów leczenia = SU

 • SU = 100 000 zł + ass baza składka 29 zł za wyjazd
 • SU = 100 000 zł + ass top składka    33 zł za wyjazd
 • SU = 200 000 zł + ass baza składka 31 zł za wyjazd
 • SU = 200 000 zł + ass top składka    35 zł za wyjazd
 • SU = 300 000 zł + ass baza składka 39 zł za wyjazd
 • SU = 300 000 zł + ass top składka    44 zł za wyjazd

Wyjazd turystyczny w terminie od soboty do soboty czyli na 8 dni. Uprawiane sporty amatorskiesporty zimowe np. narciarstwo. Ubezpieczona jest osoba w wieku 26-65 lat. Zakres terytorialny j.w.

 • SU = 100 000 zł + ass baza składka 35 zł za wyjazd
 • SU = 100 000 zł + ass top składka 40 zł za wyjazd
 • SU = 200 000 zł + ass baza składka 37 zł za wyjazd
 • SU = 200 000 zł + ass top składka 42 zł za wyjazd
 • SU = 300 000 zł + ass baza składka 47 zł za wyjazd
 • SU = 300 000 zł + ass top składka 53 zł za wyjazd

Dla uprawiających spoty zimowe proponujemy dokupienie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 20 000 zł za 1zł dodatkowo za wyjazd.

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.