Pakiety czarterowe zawierają ubezpieczenie:

  • OC Skippera
  • anulacji podróży
  • kaucji
  • KL
  • NNW

Przygotowaliśmy szeroką ofertę ubezpieczeniową na wakacje na jachcie czarterowym. Mogą wybrać Państwo jeden z pakietów ubezpieczeniowych:

  • Basic
  • Silver
  • Gold lub
  • Premium

Kapitan i do 9 członków załogi może skorzystać z naszego rozwiązania i cieszyć doskonałym rejsem. Żadne pakiety nie posiadają ograniczeń wiekowych, zarówno dolnych, jak i górnych.

Ubezpieczenie Pakiet Czarterowy przeznaczone jest tylko dla osób fizycznych (nie ma możliwości zawarcia tego ubezpieczenia jeśli czarterującym jest firma).

  Basic Silver Gold Premium
Cena pakietu z udziałem własnym* 147,06 EUR 231,09 EUR 302,52 EUR 415,97 EUR
Cena pakietu bez udziału własnego* 189,07 EUR 273,11 EUR 357,14 EUR 491,60 EUR
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera:
- suma gwarancyjna dla szkód osobowych i / lub uszkodzenie mienia 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 5 000 000 €
 - straty finansowe 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
- ubezpieczenie kosztów aresztowania jachtu do: 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
- ubezpieczona utrata następnych czarterów do: 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Koszty hotelu i podroży w przypadku anulacji do: 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży:
 - maksymalna łączna rekompensata 10 000 € 10 000 € 15 000 € 25 000 €
 Ubezpieczenie KL** Nie Nie
Leczenie, leki transport do kraju
Koszty pogrzebu, transport zwłok 12 000 € 12 000 €
 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Odszkodowanie w przypadku kalectwa/śmierci do: 150 000 €/
75 00 €
Koszty ratownictwa 50 000 €
Ubezpieczenie Kaucji
 - wysokość kaucji do: 1 500 € 3 000 € 5 000 €

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera oraz ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją podróży jest podstawą każdego pakietu, który można wzbogacić o dodatki takie jak ubezpieczenie kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

* Udział własny dotyczy ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją bądź skróceniem podróży. Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby, minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania.
** Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie KL nie może objąć rezydentów Szwajcarii

 

Krótki opis każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład pakietów czarterowych:

 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność prawną skippera i załogi za szkody osobowe, szkody rzeczowe i / lub majątkowe wynikające z korzystania z czarterowanej jednostki, jej pontonów oraz nart wodnych i spadochronów podłączonych do łodzi.

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Koszty związane z odwołaniem podróży zostaną pokryte jeśli czarter jest odwołany lub skrócony z przyczyn, takich jak poważne obrażenia ciała lub nieoczekiwana ciężka choroba osoby ubezpieczonej. Dotyczy to również kosztów związanych z anulacją dojazdu do i z miejsca wakacji.

Ubezpieczenie kaucji

Ubezpieczenie kaucji obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej. Ubezpieczenie Kaucja Plus ('Bond Insurance Plus') – może być wykupione osobno, przed rozpoczęciem podróży lub jako rozszerzenie, jeśli ubezpieczenie depozytu oferowane w Pakietach czarterowych jest niewystarczające.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Pantaenius opłaci koszty leczenia poniesione w okresie czarteru w przypadku ciężkiej choroby i poważnego wypadku.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę od następstw wypadków w czasie podróży czarterowych. Ubezpieczenie obejmuje trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie w przypadku kalectwa, odszkodowanie w wypadku śmierci i pokrycie kosztów ratownictwa.

Link aktywacyjny do zawarcia polisy

LINK

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.