Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera (roczne)

„Będąc skipperem są Państwo osobiście odpowiedzialni swoim majątkiem za wszystkie spowodowane osobom trzecim szkody, wyrządzone za pomocą obcego jachtu.”

Ubezpieczenie OC skippera chroni osobę ubezpieczoną przez cały rok, przed szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Ubezpieczenie to wchodzi w życie w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie pokrywa danej sytuacji. Ochrona ubezpieczeniowa występuje również podczas pływania pontonami jachtu lub innymi środkami sportów wodnych, np. nartami wodnymi. Ubezpieczenie to jest przewidziane zarówno dla osób prywatnych, jak i żeglarzy zawodowych.

Dodatkowe zalety produktu to:

  • wysokie sumy gwarancyjne
  • ubezpieczone szkody w prowadzonym jachcie spowodowane rażącym zaniedbaniem
  • ubezpieczona utrata następnych czarterów do wysokości 20 000 EUR
  • ubezpieczone koszty aresztowania jachtu do wysokości 100 000 EUR
  • ubezpieczone szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody
  • Ubezpieczyciel ma obowiązek obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami
SUMA GWARANCYJNA (DLA SZKÓD OSOBOWYCH I MAJĄTKU) UŻYTEK PRYWATNY UŻYTEK PRYWATNY UŻYTEK ZAWODOWY UŻYTEK ZAWODOWY
  długość jachtu do 17 m długość jachtu powyżej 17 m długość jachtu do 17 m długość jachtu powyżej 17 m
6 mln € 84, 03 € 126, 05  € 247,90 € 823, 53 €
10 mln € 121,85 € 151, 26 € 369, 75 € 1239, 50 €

Roczna ochrona dla skippera i załogi w przypadku szkód majątkowych i osobowych na całym świecie.

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.